رقص یال

9,700,000 تومان

این تابلو با تکنیک رنگ روغن روی بوم چوبی کار شده و ابعاد آن 90در 120 است.

دسته: